ZNANJEM DO BOLJE SKRBI ZA BUBREŽNE BOLESNIKE

Kronična bubrežna bolest (KBB) je česta i opasna: jedna od deset odraslih osoba diljem svijeta ima KBB, a ako se ne liječi može dovesti do smrti. I dok rano prepoznavanje omogućuje liječenje kako bi se spriječili pobol i smrtnost, poboljšao odnos troškova i učinkovitosti te održivosti, godišnja smrtnost povezana s bubrežnom bolesti nastavlja rasti pa se procjenjuje da bi 2040. godine bubrežna bolest bila peti vodeći uzrok smrti. Nedovoljno poznavanje KBB-a traje i dalje je prisutno i to na svim razinama zdravstvene skrbi:

  • Zajednica – Prepreke prema boljem razumijevanju bubrežnog zdravlja uključuje složenu prirodu informacija o bubrežnoj bolesti, malu temeljnu svijest o tome, ograničenu zdravstvenu pismenost, ograničenu dostupnost informacija o KBB-u i nedostatak spremnosti za učenje. (Svjetski dan bubrega 2020., WKD 2020)
  • Zdravstveni djelatnik – Sljedeća prepreka koju treba prijeći na putu do veće svijesti o ovoj temi je fokusiranija izobrazba liječnika jer su oni zaduženi za pacijentovo zdravstveno stanje. (Svjetski dan bubrega 2009., WKD 2009) / (Svjetski dan bubrega 2021., WKD 2021)
  • Kreatori javnozdravstvene politike – U konačnici, KBB je globalna javnozdravstvena prijetnja, no tipično se nalazi na dnu popisa zdravstvenih tema vladajućih (Svjetski dan bubrega 2008., WKD 2008) koji se u programima posvećenima kroničnim nezaraznim bolestima bave uglavnom s četiri glavne bolesti – srčanožilnim bolestima, zloćudnim bolestima, šećernom bolesti i kroničnom respiracijskom bolesti.


Ovo neznanje otežava borbu protiv bubrežne bolesti i tako povećava s njom povezanu smrtnost.

Upravni odbor Svjetskog dana bubrega (WKD Joint Steering Committee) poziva sve ljude u svijetu da ne budu samo svjesni da bubrežna bolest postoji, već da aktivno saznaju svoje bubrežne nalaze. Trebali bi, naprimjer, znati kakav im je krvni tlak i koji su ciljevi njegova liječenja (Svjetski dan bubrega 2010., WKD 2010). To uključuje sve nas u zajednici diljem svijeta – liječnici, znanstvenici, medicinske sestre i drugi koji pružaju zdravstvenu skrb, pacijenti, administratori, stručnjaci za zdravstvenu politiku, nefrološke organizacije, državni službenici i zaklade. Svi trebaju biti svjesni da poklanjanje pažnje bubrezima u politici vladajućih može dovesti da velike dobrobiti i za pacijente i za zdravstveni budžet (Svjetski dan bubrega 2007., WKD 2007).

Potrebno je i sljedeće:

  • Ohrabriti opću populaciju u prihvaćanju zdrave prehrane i zdravog životnog stila (pristup čistoj vodi, zdrava hrana, nadzor nad duhanom i prevencija klimatskih promjena) radi održavanja dobrog bubrežnog zdravlja, duljeg očuvanja bubrežne funkcije u onih s KBB-om i povećanja opće svijesti o važnosti bubrega.
  • Proširiti edukaciju bubrežnog bolesnika (uključujući praktične savjete o prehrani i životnom stilu) radi njegovoga osnaživanja, kao i osnaživanja njegovog partnera u skrbi za zdravlje i sustava koji im daju podršku, a da bi se postigao uspjeh u zdravstvenim ishodima i onim životnim ciljevima koji su važni oboljelima od KBB-a, uključujući i one s bubrežnim zatajenjem.
  • Prepoznati pravo pacijenata i onih koji za njih skrbe da budu u stanju procijeniti, razumjeti i koristiti zdravstvenu informaciju koja se odnosi na KBB.
  • Zahtijevati od onih koji pružaju zdravstvenu skrb bubrežnim bolesnicima te od bolesničkih organizacija pružanje informacija o KBB-u, u skladu s različitim razinama zdravstvene pismenosti.
  • Ohrabriti i podržati obiteljske liječnike da poboljšaju prepoznavanje i postupanje oko bolesnika s KBB-om duž cijelog spektra tih akvitvnosti, od prevencije i ranog otkrivanja KBB-a, preko sekundarne i tercijarne prevencije pa do skrbi za bubrežno zatajenje.
  • Uključiti prevenciju KBB-a i bubrežnog zatajenja u nacionalne programe za sveobuhvatne i cjelovite usluge za kronične nezarazne bolesti, što je od osnovne važnosti za poboljšanje ranog otkrivanja i praćenja bubrežne skrbi na nacionalnoj razini.
  • Informirati političare o utjecaju bubrežne bolesti i bubrežnog zatajenja na zdravlje njihovog biračkog tijela i o s tim povezanim teretom na zdravstveni budžet / sustav radi poticanja prihvaćanja takvih politika i dodjela sredstava koji bi se uhvatili u koštac s globalnim teretom bubrežne bolesti i osigurali dobar život s bubrežnom bolesti.

PROVJERI ZNANJE O BUBREZIMA

POKROVITELJI OVOGODIŠNJE KAMPANJE