O SVJETSKOM DANU BUBREGA

Svjetski dan bubrega je globalna kampanja usmjerena na podizanje svijesti o važnosti naših bubrega, nastao kao zajednička inicijativa Međunarodnog nefrološkog društva i Međunarodne federacije bubrežnih fundacija.

Održava se svake godine, a prvi je put Svjetski dan bubrega obilježen 2006. godine, svaki put s ciljem podizanja svijesti o važnosti preventivnih ponašanja, faktora rizika i o tome kako kvalitetno živjeti s bubrežnom bolešću.

Zašto? Zato što želimo zdrave bubrege za svakoga, svugdje.

U Hrvatskoj kampanje povodom Svjetskog dana bubrega provodi Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora, sljedeći globalnu misiju podizanja svijesti o važnosti bubrega za ukupno zdravlje ljudi, te kako bismo pomogli smanjiti učestalost i utjecaj bubrežnih bolesti i povezanih zdravstvenih problema, u Republici Hrvatskoj i svijetu.

SVJETSKI DAN BUBREGA 2021:

“Živimo dobro uz bubrežnu bolest”

Cilj ovogodišnje kampanje Svjetskog dana bubrega je povećati informiranost i svijest ciljanih skupina o učinkovitom upravljanju simptomima i jačanju pacijenata s konačnim ciljem ohrabrenja da smisleno sudjeluju u svakodnevnom životu.

Upravljačko povjerenstvo Svjetskog dana bubrega poziva zdravstvene radnike i oboljele da zajedno krenemo naprijed prema istraživanjima, praksi i politikama usmjerenim na bolesnika.

• Osnažiti bolesnike da razumiju svoju ulogu te da imaju znanje i pouzdanje kako bi se uključili i zajedno s liječnicima sudjelovali u donošenju odluka, te podupirati skrb za samoga sebe.

• Osnažiti partnerski odnos s bolesnikom i partnerom koji o njemu skrbi za razvoj, implementirati i vrednovati intervencije i u kreiranju politike i u praksi, a koje bolesniku omogućuju živjeti dobro s bubrežnom bolešću.

• Razvijati i implementirati važeće mjere ishoda koje prijavljuje sam bolesnik – nadgledan/podržavan od regulatornih agencija – kao mjera kvalitete skrbi, radi procjene i osvrta na područja stvarnog sudjelovanja u rutinskoj skrbi.

• Agencije za financiranje trebale bi uspostaviti ciljane pozive na istraživanja koja se bave prioritetima bolesnika.

• Spriječiti i liječiti, što je prije moguće, simptome, nuspojave te psihološke, socijalne i duhovne probleme u vezi s bubrežnom bolešću i/ili njezinim liječenjem.

• Promicati program skrbi za samoga sebe, kognitivnu bihevioralnu terapiju i grupne terapije u liječenju depresije, tjeskobe i nesanice.

• Povećati izvore i pristup sveobuhvatnom pružanju zdravstvene skrbi radi brige za dobrobit bolesnika, uključujući lijekove, prehranu i rehabilitacijske usluge.

• Promicati liječenje kućnom dijalizom u kombinaciji s primjerenim programima „asistirane“ dijalize kako bi se umanjilo umaranje i iscrpljenost bolesnika i partnera koji o njemu skrbi.

• Pokrenuti smjernice za skrb po mjeri osjetljivih i hendikepiranih populacija.

• Uključiti liječnike obiteljske medicine, osobito u državama s niskim i srednjim prihodima radi poboljšanja pristupa uslugama putem javnog sektora pomažući bolesnicima s KBB da se nose sa simptomima i da im se poboljša kvaliteta života.

• Pružiti dodatnu strukturiranu podršku kao što je doseg u zajednici, obrazovanje, telemedicina i suradnja s vođama u zajednici koji se temelji na povjerenju – u državama s niskim prihodima da bi pružili psihološku podršku i pomogli izgraditi povjerenje u sustav zdravstvene skrbi i u one koji tu skrb pružaju.

Tražimo bolju edukaciju i strategije postupanja usmjerene na olakšavanje simptoma kako bi oboljeli, njihovi partneri i skrbnici imali bolju kvalitetu života.

OSAM ZLATNIH PRAVILA ZA ZDRAVLJE BUBREGA

SIMPTOMI ZBOG KOJIH SE TREBATE OBRATITI LIJEČNIKU

POSITION PAPER

Živjeti dobro s bubrežnom bolešću
– prema skrbi usmjerenoj na bolesnika,
za oboljele od bubrežnih bolesti.

O HRVATSKOM DRUŠTVU ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

Osnovni cilj Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog liječničkog zbora (HDNDT) kao krovne strukovne udruge liječnika koji liječe bolesnike s bubrežnim bolestima, visokim krvnim tlakom i zatajenjem bubrega je:

1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,

2. suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,

3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,

4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,

5. predlaganje mjera za unaprjeđenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,

6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,

7. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,

8. unaprjeđivanje zdravstvene kulture stanovništva,

9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,

10. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,

11. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,

12. predlaganje znanstvenih projekata.

U okviru rada HDNDT provodit će se trajno stručno usavršavanje članova kroz poslijediplomske tečajeve iz područja nefrologije, arterijske hipertenzije, dijalize i transplantacije bubrega; interaktivne simpozije, seminare i radionice. Radi boljeg razumijevanja potreba naših bolesnika i poboljšanja suradnje, dio tečajeva i simpozija bit će namijenjen i liječnicima obiteljske medicine. Posebna predavanja organizirat će se za bubrežne, dijalizirane i transplantirane bolesnike sa svrhom da im se pojasni prirodu bolesti i metode liječenja te unaprijedi kvalitetu života.

Zbog rastućeg broja kroničnih bolesnika kao i razvoja medicinske tehnologije želja je HDNDT pomoću Registara bubrežnih bolesti Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (RBB-HDNDT) pratiti relevantne podatke i tijek liječenja bubrežnih bolesnika i statistički ih obrađivati. Registar je potreban jer je za uspješno liječenje bolesnika s kroničnom bolešću, kao i značajnijih individualnih manifestacija kronične bolesti potreban sistem povratne veze između terapijskih intervencija i kliničkih i laboratorijskih nalaza relevantnih za multi-organski sistem kroz duži vremenski period.

Cilj HDNDT-a je uspostaviti objektivne kriterije koji će omogućiti praćenje učinkovitosti medicinske prakse i njenih postupaka kako u cilju poboljšanja i osiguravanja kvalitete liječenja za naše bolesnike tako i u farmako-ekonomskom i epidemiološkom pogledu.

U ostvarenju zadataka i ciljeva HDNDT-a tražit će se osobno angažiranje svih članova društva te povezivanje s drugim sličnim strukovnim medicinskim društvima u zemlji i inozemstvu, farmaceutskim tvrtkama kao i ostalim zainteresiranim.

Svi postavljeni ciljevi ispred nas su ostvarivi zajedničkim radom i suradnjom. Nagrada za naše napore bit će unaprjeđenje umješnosti liječenja, zadovoljniji bolesnici i njihove obitelji te jačanje našeg profesionalnog ugleda u društvu.

POKROVITELJI OVOGODIŠNJE KAMPANJE